От доста години вече, честотата на разпространение на това заболяване расте лавинообразно. За граница на сравнение ще използвам аварията на атомната електроцентрала в Чернобил, през април 1986 година. До аварията около 7,5 % от приетите за лечение, в урологичната клиника във Варна, със заболяване на простатата са били с раково заболяване. Десет години след аварията, тези болни вече са били около 21,5 %.

В днешно време, по данни на Доц. Д-р. Здравка Валерианова, Директор на Онкологичната болница в София, ракът на простатата е втория по честота при мъжете (първи е карциномът на белия дроб) и всяка година заболелите се увеличават с 4,5 %.

Според националния раков регистър близо половината от болните са потърсили лекарска помощ , когато заболяването вече е било в трети и четвърти стадий на развитие, когато възможностите за лечение са твърде ограничени, и крайния изход е лош.

 

Ракът на простатата е заболяване, честотата на което нараства с възрастта

В България рак на простатата под 40 годишна възраст е рядкост, след която, честотата започва да нараства с възрастта в геометрична прогресия и най висока е при мъжете между 70 и 85 години (д-р.В.Табаков).

Световният опит показва, че понастоящем, най - благоприатният изход за болните е откриването на заболяването в ранен стадий. Това най - добре се постига чрез ПЕРИОДИЧНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ и ИЗСЛЕДВАНЕ НА PSA, които да започнат при навършването на 40 годишна възраст и да се правят всяка година, до живот.

 a drawing of the four stages of prostate cancer

 

Лечение

Лечението се определя за всеки пациент по отделно в зависимост от стадия на рака, хистологичния вид, класификацията по Глисън, наличие или не на метастази, общото състояние и възрастта на болния, финансови и така нататък фактории.

Най - общо казано лечението е два вида

  • оперативно - премахване на цялата жлеза заедно с капсулата
  • неоперативно, което включва хормонотерапия, химиотерапия, лъчетерапия и др.

Моят билков чай е подходящ за използване като допълнително, помощно средство при хормонотерапията, защото билките и хормоналните лекарства взаимно си усилват ефекта. Най - добър е резултата, когато няма засегнати лимфни възли и няма метастази. Повече подробности за чая в моите продукти.

 

За всеки един от горните начини на лечение, най - пълната информация ще Ви даде съответния специалист уролог. Аз умишленно само нахвърлям нещата най-общо.

Моето желание и цел в този сайт е, да Ви отворя очите, да Ви събудя, да Ви извадя от немарливостта и да Ви накарам да разберете:

 

Заради един страх от неизвестността и заради един момент на неудобство, от опипване на жлезата Ви през ануса - не си струва, да страдате по късно толкова много и да умирате преждевременно!

 

Вече се говори за практически ИЗЛЕКУВАНЕ от рак на простатата със лапароскопска тотална простатектомия, но в първи стадий на заболяването и ниски стойности на PSA. 

Заради това призовавам, апелирам, настоявам пред всички мъже:

 

Правете си редовно профирактични прегреди и изсредвания на простатата!

 

  • Не чакайте личният лекар да Ви подкани.
  • Не чакайте касата да Ви плати.
  • Платете си и се изследвайте, и ще спечелите много повече, отколкото сте похарчили.
  • Ще спечелите и спокойствие за всички в къщи, и живота си!